Εικαστική έκθεση ΣΚΕΤΧ “Ζευγάρια” – 21/10/2022, Πολύγυρος

Ζευγάρια ανθρώπων ή και αντικειμένων, συμβατικά ή συμβολικά όλα τους καλούνται να ταιριάξουν μεταξύ τους στην ομαδική έκθεση του Συλλόγου Καλλιτεχνών Χαλκιδικής.

Μια από τις πιο πετυχημένες καθώς από μόνος του ο τίτλος αποτελεί πηγή έμπνευσης.

Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Χαλκιδικής ιδρύθηκε το 2011 από μια ομάδα “ονειροπόλων” Καλλιτεχνών στον Πολύγυρο, με σκοπό να προωθήσει την καλλιτεχνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Χαλκιδικής ως κέντρο τέχνης.

Ο ΣΚΕΤΧ όλα αυτά τα χρόνια, προβάλει τις εικαστικές τέχνες στο ευρύ κοινό μέσω των εκθέσεων και δραστηριοτήτων του. Αποτελείται από 80 μέλη, καλλιτέχνες από όλη την Χαλκιδική, περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες: ζωγραφική , γλυπτική, αγιογραφία, φωτογραφία, εικαστικές κατασκευές.

Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει 27 ατομικές Εκθέσεις και 32 ομαδικές, σημαντικών καλλιτεχνών, έχει οργανώσει 6 εικαστικά σεμινάρια (work shops) και δύο ημερίδες.

Ο ΣΚΕΤΧ είναι επίσημα εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΜ 17944)

Εδρεύει στον Πολύγυρο

Εμμανουήλ Παπά 27

Ε mail : sketxalkidikis@gmail.com

Facebook : sketx sketx http://eikastikontexnon.blogspot.gr